You Have 0 Item in your Cart. Price is £0.00

O Spoločnosti

O Nás

Image

Firma Fly Lemon s.r.o. bola založená v roku 2012 ako spoločnosť zabezpečujúca stavebnú činnosť pri realizácii stavebného zámeru podľa požiadavky investora. Poskytujeme stavebný, investičný a údržbársky servis obchodnému reťazcu – 24 hodinový servis, 365 dní v roku v cca 65-tich obchodných jednotkách na území Slovenska. Táto činnosť zahŕňa stavebnú údržbu rôzneho druhu /servis/, plánované prestavby stavebného charakteru /investičný zámer/ a opravy a rekonštrukcie parkovísk a cestných komunikácií.
Vo všetkých fázach realizácie jednotlivých zákaziek sa snažíme o to, aby bola dosiahnutá kvalita, spoľahlivosť, odbornosť a dochvíľnosť. Ponúkame kompletný servis, ktorý odzrkadľuje plánovanie, prípravu a zodpovedný prístup ku každému detailu počas celého procesu až do jeho úspešného zavŕšenia. Máme vyškolených pracovníkov, ktorým poskytujeme vyhovujúce pracovné prostredie. Práce vykonávame na vysokej profesionálnej úrovni aj vďaka tomu, že naši vedúci pracovníci sú držiteľmi preukazu odbornej spôsobilosti v zmysle zákona 138/92 Zb.

  • Stavebné práce
  • Asfaltérske práce
  • Zemné a výkopové práce
  • Frézovanie asfaltových a betónových plôch
  • Chemické tlakové injektáže

   

Napredovať je cesta k úspechu …

 

Stavebná Spoločnosť

Ak máte záujem o naše služby alebo informácie neváhajte nás kontaktovať

0944 305 045

Facebook-icon (2)
flylemon
Created by: TRONIX