You Have 0 Item in your Cart. Price is £0.00

Spektum výkonov

 
 • STAVEBNÉ PRÁCE
Naša spoločnosť realizuje široké spektrum stavebných činností od komplexnej výstavby objektov až po drobné opravy v rámci stavebno-technickej údržby. Osobitnú kategóriu tvoria špeciálne stavby, ktoré zabezpečujeme v súčinnosti s našimi subdodávateľmi ako stavby na kľúč. Ponúkame kompletný servis, ktorý odzrkadľuje plánovanie, prípravu a zodpovedný prístup ku každému detailu počas celého procesu až do jeho úspešného zavŕšenia.    

2-asfalterske_prace

ASFALTÉRSKE PRÁCE  /za tepla infražiaričmi a za studena/

 
 1. oprava parkovísk a cestných komunikácií /výtlky/
 2. oprava kanalizačných vpustí
 3. odstraňovanie divokých trhlín – predlžovanie životnosti asfaltovej plochy technológiou CRAFCO /zalievanie trhlín/

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti sú špecializované asfaltérske práce – oprava výtlkov technológiou infražiarenia –  je to tzv. zelená technológia, pomocou ktorej sa zalievajú trhliny za horúca aplikovanými asfaltovými zálievkami, pričom sa chránia a ošetrujú asfaltové povrchy emulziami oživujúcimi chemické vlastnosti starého asfaltu. To znamená, že sa zrecykluje existujúci asfalt.

Postup pri oprave výtlkov:

Poškodené miesto sa nahreje infražiaričom, po zahriatí sa vrchná vrstva naruší do hĺbky 2,5-5 cm, doplní sa chýbajúci materiál /studená alebo teplá obaľovaná zmes/, nahriata zmes sa postrieka omladzovacím postrekom na obnovenie stratených chemických vlastností starého asfaltu, povrch sa upraví a zvalcuje. Zhutnený povrch sa na záver ošetrí konzervačným postrekom, aby sa zamedzilo prenikaniu vody do miesta opravy. Výsledkom je oprava výtlku s výrazne predĺženou životnosťou oproti rokmi preferovanej metódy opráv asfaltových plôch. Celý postup je rýchly a trvá maximálne 20 minút. Po nahriatí opravovaného miesta sa presúva s infražiaričom na ďalšie a celý proces sa opakuje, kým sa nedokončia všetky výtlky podľa požiadavky zákazníka.

 

Postup pri oprave – zalievanie divokých trhlín:

Utesnenie divokých trhlín na asfaltových vozovkách sa robí modifikovanou asfaltovou zálievkou. Používa sa na všetkých druhoch komunikácií s obrusnou vrstvou zhotovenou z asfaltového betónu alebo liateho asfaltu.  Trhlina sa prefrézuje a vytvorí sa priestor pre zaliatie. Musí sa dostatočne vyčistiť priestor špáry pomocou motorovej rotačnej kefy alebo sa vyfúka vzduchom. Následne sa nanesie primárny penetračno-adhézny mostík a v konečnej fáze sa špára zalieva trvale pružnou modifikovanou asfaltovou zálievkou.

Realizujeme komplexné asfaltérske a stavebné práce pri rekonštrukciách chodníkov, parkovísk, cestných komunikácií, opravy pri rozkopávkach pre inžinierske siete. V rámci výstavby alebo prestavby realizujeme aj práce, ktoré s tým bezprostredne súvisia ako napríklad kladenie zámkovej dlažby, obrubníkov a betonárske práce.

Firma disponuje špeciálnou technikou na realizáciu asfaltových plôch: infražiariče, hotboxy, Super Shot.

3-chemicke_tlakove_injektaze

Chemické izolácie proti vlhkosti

Chemická tlaková injektáž polyuretánovými živicami za účelom tvorby dodatočnej izolácie v stavebných konštrukciách dnes patrí medzi najuznávanejší spôsob sanácie stavieb.  Nachádza uplatnenie v konštrukciách z betónu, tehál a iných použitých stavebných materiálov v najrôznejších hrúbkach, kde boli zistené poruchy hydroizolácií, alebo pri tesnení pracovných a technologických škár v novostavbách. Problematické sú aj  šachty, kde sa robia sanácie priesakov a pracovných škár z dôvodu tlakovej vody.   Do konštrukcie sa aplikujú injektážne materiály špeciálnymi čerpadlami pod tlakom v závislosti od typu a kvality injektovanej konštrukcie. Nízka viskozita tekutého jednozložkového polyuretánu preniká do mikro štruktúry materiálov a spolu s prítomnou vodou vytvára trvalo pevnú, chemicky odolnú hmotu – hydroizolačnú clonu. Vysoko lepivé vlastnosti sceľujú aj soľami poškodené časti štruktúry materiálu, čím podstatne zlepšujú ich statické vlastnosti. Doba rozpínavosti je závislá na teplote a množstve vody alebo vlhkosti.  

Vlastnosti a výhody

 • - preniká aj do jemných trhlín
 • - pri aplikácii expanduje a utesní trhliny a praskliny v betóne
 • - riaditeľná rýchlosť aj objem vypenenia živice
 • - výborná priľnavosť k vlhkým a mokrým povrchom
 • - pena je pružná, znáša pohyb podkladu
 • - po vypenení zachováva stály objem
 • - ideálna k utesneniu pracovných škár a trhlín v betónovom ostení
 • - zamedzí vzlínaniu vlhkosti z pod základov pri tehlovom i zmiešanom murive / spoľahlivo nahradí       podrezanie muriva /
 • - utesní aj značné priesaky tlakovej vody
 • - umožňuje spevňovať zeminy
   

Zemné a výkopové práce

V rámci snahy o poskytnutie komplexných stavebných činností naša spoločnosť rozšírila svoje zameranie aj o zemné a výkopové práce, ktoré zabezpečuje vlastným strojovým vybavením.  
 • Poskytujeme celé spektrum prác:
 • výkopové práce
 • úpravy terénu
 • búranie betónových a železobetónových plôch
 • demolácie prízemných objektov
 • manipulácia s nákladom
 • odvoz stavebného materiálu.
 

Frézovanie asfaltových a betónových plôch

Frézovanie sa používa k zarovnaniu a znižovaniu vodorovných asfaltových a betónových plôch. Na frézovanie používame frézu W 100CFi od renomovanej značky Wirtgen o šírke záberu 1 meter a v rozsahu frézovania do hĺbky 0-330mm. Po vzájomnej dohode vieme zabezpečiť aj odvoz odfrézovaného materiálu.

Stavebná Spoločnosť

Ak máte záujem o naše služby alebo informácie neváhajte nás kontaktovať

0944 305 045 alebo

Facebook-icon (2)
flylemon
Created by: TRONIX